top of page
  • Writer's pictureSIN

Sosyal Girişimcilerin Destekçilerinden Nelere İhtiyaçları Var?


Sosyal İnovasyon Ağı

The Possibilists, sosyal girişimcilerin hayatlarına, çalışmalarına ve ihtiyaçlarına içgörüler sunmaya ve onların koşullarını iyileştirmeye adanmış bir küresel ittifaktır. Bu grubun genç sosyal girişimcilere destek sağlamayı hedefleyen birey ve kurumlara önerileri şöyle:


1) Sadece girişime değil, kişiye de odaklanın.

Genç sosyal girişimciler birey olarak görülmek, duyulmak ve değer görmek istiyorlar. Uluslararası bir destek ağı olarak, genç sosyal girişimcilerin etki yaratabilmeleri için birey olarak gelişimlerini sağlamaları gerektiğini kabul etmeliyiz. Bu nedenle, genç sosyal girişimcilik destek programlarının bileşenleri, girişimleri güçlendirmenin yollarını içermekle kalmayıp, aynı zamanda kişisel düzeyde destek sağlamayı da hedeflemelidir.


2) Zamanları için sosyal girişimcileri finansal olarak kompanse edin.

Sosyal girişimler üzerinde çalışan gençler için finansa erişim

konusundaki algılarımızı ve eylemlerimizi değiştirmek için çalışmalıyız. Sosyal girişimciler zamanlarının karşılığını finansal olarak almayı hakederler. Sosyal girişimcileri konuşmacı olarak davet eden veya onları mikro düzeyde de olsa desteklemek için organizasyonlar yapan kuruluşlar, onların zamanları için adil bir şekilde tazmin edildiğinden emin olmalıdır.


3) Genç sosyal girişimcilerin refahını artırın.

Destek ağları olarak, sosyal girişimcilerin refah sorunlarını kabul etmeli ve program tasarımımızın tüm unsurlarında bunu dikkate almalıyız. Destek programlarımız, sosyal değişim liderlerine dayanıklılık eğitimi, terapi/danışmanlık, refah artırımı odaklı atölyeler veya benzeri şekillerde somut refah desteği sunmalıdır (kültüre, yere ve zamana bağlı olarak). Araçlar ve kaynakların yanı sıra, destek ağlarının sosyal değişim liderliği ile birlikte gelen tükenmişlik, stres ve diğer kişisel zorlukları destek grupları altında açıkça tartışmak için güvenli alanlar sağlamalarını öneriyoruz.


4) Sosyal değişim liderlerinin girişimlerini geliştirmelerine, ölçeklendirmelerine ve büyütmelerine destek olun.

Sosyal girişimciler kaliteli ürün ve hizmetler geliştirmede daha fazla destek ve girişimlerini ölçeklendirme konusunda yardım ihtiyaçlarını vurguluyorlar. Bu ihtiyaçları karşılamak için sosyal girişimcilere çalışmalarını daha derinlemesine anlamalarına ve benzer zorluklara çözüm getiren diğer güncel çözümlerden öğrenmelerine olanak sağlayan eğitim ve disiplinler arası öğrenme fırsatları sunmalıyız. Onlara, benzer düşünen akranlar ve çalışmalarını tamamlayan girişimlerle bağlantı kurarak girişimlerini ölçeklendirebilmelerinde yardımcı olabiliriz. Aynı zamanda, stratejik ortaklıklar aracılığıyla küresel ve yerel ağlarını güçlendirmelerine yardımcı olabiliriz.


5) Destek programlarınızdaki engelleri azaltın ve kapsayıcı olun.

Sistematik eşitsizlikler, sosyal girişimler ve çalışmaları için başlıca engellerden biridir. Gerçek çeşitlilik, kapsayıcılık ve aidiyeti sağlamak için bu engelleri azaltmaya açık bir şekilde odaklanmamız gerekiyor. Bu yaklaşım, öncelikle destek programlarımıza bakarak ve bazı girişimlerin kendilerini hedef alınmış veya hoş karşılanmamış hissetmelerine neden olacak gereksinimleri veya formülasyonları ortadan kaldırarak başlar. Kendi örgütsel önyargılarımızı çözümlemek için içe dönük bir şekilde çalıştıktan sonra dışarıya bakmaya başlayabiliriz. Dışlama sorununu aşmak için, temsil edilmeyen kişileri aktif olarak aramak gerekir. Bu, marjinalleşmiş toplumlarda ve uzak bölgelerde çaba sarf etmek ve bu grupların bir parçası olanların özel ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmek anlamına gelir. Bu yaklaşım finansman ve zaman açısından daha fazla örgütsel çaba gerektirse bile, sosyal girişimciler arasında adil ve çeşitli temsiliyetin sağlanması, herkes için etkili çözümler geliştirmek için temel öneme sahiptir.Comments


bottom of page