top of page
  • Writer's pictureSIN

Sosyal Etki için Ölçüm ve Yönetim Standartları


Sosyal İnovasyon Ağı

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) Sosyal Girişimciler için Sosyal Etki Ölçümü ve Yönetimi Standartları belgesini yayınladı. Bu kılavuzun içerdiği ilke ve standartları kısaca özetliyoruz:


1) Sosyal etki okuryazarı olun.

"Sosyal değer" ilkelerini anlamak ve benimsemek için girişiminizin sosyal etki konusunda farkındalık ve bilgi sahibi olmasını hedefleyin.


2) Paydaşlarınızı tüm süreçlere dahil edin.

Paydaşlar, faaliyetlerinizden doğrudan etkilenen, faaliyetleriniz sonucunda değişim yaşayan kişi ya da kurumlardır. Paydaşlarınızı planladığınız tüm süreçlerin tasarımına dahil edin.


3) Faaliyetlerinizle paydaşlarınızda nelerin değiştiğini anlayın.

Faaliyetleriniz sonucunda farklı paydaşlar için -olumlu veya olumsuz- farklı etkiler oluşabilir. Paydaşlarınız tarafından dile getirilen değişimlerin nasıl yaşandığını tespit edin.


4) Paydaşlarınız için öncelikli olan konulara değer verin.

"Değer", farklı değişimlerin göreceli önemini ifade eder. Paydaşlarınızın öncelik verdiği değişimlere odaklanın. Onların tecrübe ettiği değişimleri detaylı biçimde öğrenin.


5) Yanlızca öncelikli konulara ve bunlarla ilgili verilere odaklanın.

Etki çerçevenize hangi değişimleri dahil edeceğiniz kararı önemlidir. Etki raporlaması yapan bir girişimci yarattığı tüm değişimleri yönetemeyeceğini kabul etmelidir. Öncelikli konunuzla ilgili verileret odaklanın.


6) Gereğinden fazla iddiada bulunmayın. Dünyayı kurtaramazsınız ama değişimin bir parçası olabilirsiniz.

Sadece kendi faaliyetlerinizin sonucunda oluşan ve sorumlu olduğunuzu düşündüğünüz değişim değerini belirleyin. Gereken yerlerde aynı alanda değişim yapanlara atıfta bulunun (bkz madde 7).


7) Sektörün içindeki diğer aktörleri iyi tanıyın.

Aynı alanda toplumsal etki geliştirmeye çalıştığınız diğer girişimleri iyi tanıyın. Kolektif düşünmenin, çalışmanın ve üretmenin her zaman size artı değer katacağı fikrini içselleyin.


8) Yarattığınız etki konusunda şeffaf ve hesap verebilir olun.

Bu ilke, aldığınız her kararın ve attığınız her adımın açıklanmasını ve belgelenmesini gerektirir. Topladığınız veriler, faaliyetlerinizin sonuçları ve etkiniz konusunda şeffaf olun.


9) Sonuçları doğrulayın.

Topladığınız verilerin güvenilir olduğunu ispat edin, nasıl topladığınızı açıklayın, tarafsız değerlendirmeler yaptığınızı gösterin. Etki ölçüm çalışmanız için bağımsız ve uluslararası geçerliliği olan ölçekleri örnek alın.


10) Yarattığınız etkiyi görünür kılmak için paylaşın.

Bilgi paylaştıkça değerlenir. Etkinize ses vermek için sosyal inovasyon ve girişimcilik ekosistemine dahil olun.


11) Etki odaklı işbirlikleri geliştirin.

Çevresel ve sosyal etki odağında kapsayıcı hizmet ve ürün geliştirmeyi hedefleyen kurumlarla etki odaklı işbirlikleri geliştirin.


12) Tüm kararlarınızda sosyal değer anlayışını takip edin.

Bu ilke; girişiminiz için stratejik kararlar verirken, faaliyetlerinizi seçerken ve bunlarda iyileştirme yaparken sosyal etki yönetim anlayışını odağınızda tutmanız gerektiğine vurgu yapar.


13) Yanıtlayıcı olun ve etki yönetimi yaklaşımını uygulayın.

Etki ve sosyal değer ölçümleriniz için masadan kalkın ve sahada eyleme geçin.

Comments


bottom of page