top of page
  • Writer's pictureSIN

Sürdürülebilir Tarım İçin Akıllı Teknolojiler

Updated: May 13, 2023


Akıllı Tarım Teknolojileri


Tarım alanlarında toprağın ve suyun sürdürülebilirliği, verimlilik, maliyet kontrolü ve kârlılık için yeni ve yaratıcı teknolojilere ihtiyaç var. Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri geleneksel tarım yöntemlerini ileri teknolojinin olanaklarıyla birleştirerek kırsal yaşama değer katan bir sosyal girişim. Kırsal kesimde yaşayan çiftçilerin bilgi ve teknolojiden uzak olduğu gerçeğinden yola çıkan Tabit, Türkiye'nin tarım alanındaki ilk iletişim, e-öğrenme ağı ve e-ticaret ortamını hayata geçirdi. Bankalarla birlikte çiftçilerin zarar etmeden finansal kaynak bulmasını sağlayan çiftçi kredi kartlarını modelledi ve yaklaşık 12.000 köye ziyaret gerçekleştirerek anlattı.


Firma devam etmekte olan AZMUD projesi kapsamında topraksız sistemlerde bitki köklerinin ısıtma maliyetini azaltmayı ve atık su geri dönüşümünü artırmak için ultra düşük enerjili damla sulamanın topraksız seranın koşullarına uyarlanması ve optimize edilmesini hedefliyor.


Comments


bottom of page