top of page
  • Writer's pictureSIN

Avrupa Sosyal İnovasyon Yarışması: Enerji Yoksulluğuyla Mücadele Eden 15 Finalist
Avrupa İnovasyon Komisyonu, 2023 Avrupa Sosyal İnovasyon Yarışması'nın 15 finalistini duyurdu. Finalistlerin hepsi, bu yılın konusu olan "enerji yoksulluğu ile mücadele" alanında ilham verici vizyonlara sahip sosyal inovasyon projelerini temsil ediyor. 15 finalist arasında takip, fiyatlandırma modelleri, üretim, tüketim, enerji tasarrufu, renovasyon, enerji toplulukları ve ortak yatırımlara odaklanan çözümler bulunuyor.

Yarışma, AB üye devletlerinden ve Horizon Europe ile ilişkilendirilmiş ülkelerden gelen sosyal inovasyonlara açık. Jüri üyeleri başvuruları değerlendirirken aşağıdaki kriterleri dikkate alıyor:


  • İnovasyon Düzeyi: Önerilen herhangi bir ürün, hizmet veya modelin, verilen problem bağlamında ne kadar yeni olduğu. Fikir, verilen sosyo-ekonomik ve coğrafi bağlam içinde yeni ve yenilikçi olmalıdır.

  • Etki: Önerinin yarışmanın odaklandığı sorunla (enerji yoksulluğu ile mücadele) başa çıkma potansiyeli. Başvuru sahibi, önerilen çözümünün sorunu çözmeye nasıl katkı sağlayacağını gösterebilmelidir.

  • Sürdürülebilirlik: Önerinin finansal ve çevresel sürdürülebilirliği.

  • Ölçeklenebilirlik ve Çoğaltılabilirlik: Fikrin bölgesel, ulusal, Avrupa veya küresel düzeyde ölçeklenebilme ve çoğaltılabilme potansiyeli.


Commentaires


bottom of page