top of page
  • Writer's pictureSIN

Amazon'un Su Kaynaklarını Korumakta 3 Yeni Yaklaşımı

Updated: May 13, 2023


Su Kaynakları Sürdürülebilirlik


Amazon Web Services (AWS) bulut hizmetleri verdiği merkezlerin iklimlendirilmesinde kullandığı su miktarını azaltan ve geri verdiği su miktarını artıran bir proje geliştirdi. Su yönetimi yolculuğumuzda hala uzun bir yol katetmemiz gerektiği doğru, ancak hedeflere daha hızlı ulaşmanın yolları konusunda çok şey öğrendik. AWS projesi su kıtlığıyla ilgili büyüyen zorluğun üstesinden gelmede üç yaklaşım izliyor:


Yerel Paydaşlarla Birlikte Çalışın


Her bölgenin su kaynakları konusunda farklı zorlukları ve fırsatları var. Bu nedenle, en büyük etkiyi nasıl yaratacağınızı daha iyi anlamak için yerel işletmeler ve yönetimlerle ortaklık kurmak önemli. AWS Oregon'daki veri merkezlerini soğutmak için kullanılan suyun daha verimli bir şekilde geri dönüştürülmesi için bir çözüm geliştirdi. Yerel paydaşlarla çalışarak, suyun mevcut sulama kanallarına ulaştırılması için kilometrelerce boru yatırımı yaparak veri merkezlerinden çıkan soğutma suyunun %96'sının çevredeki topluluklar tarafından kullanılmasını sağladı.


İşletmeler, faaliyet gösterdikleri bölgelerde yerel topluluklarla ortaklıklar kurarak suyun akışını ve erişilebilirliğini daha iyi yönetebilirlerse yılda milyonlarca galon ek suyu çiftçilere ve domestik kullanıma sunabilirler.


Daha Büyük Etki İçin Teknolojiyi Kullanın


AWS, su verimliliği de dahil olmak üzere altyapısındaki verimliliği artırmak için çalışıyor. Gerçek zamanlı su kullanımını analiz etmek, sızıntıları tespit etmek ve düzeltmek için çeşitli teknolojik çözümler kullanıyor. Aynı teknolojileri kullanarak, su yerine dış havanın soğutmada kullanılabileceği durumları tespit ediyor. İrlanda ve İsveç'teki veri merkezlerini yılın %95'inde su kullanmadan soğutuyor.


Su Yenileme Projelerini Destekleyin


İklim değişikliği su kaynakları üzerinde ciddi baskı yaratsa da özel sektör, kamu sektörü ve kar amacı gütmeyen sektör arasındaki işbirlikleri bu alandaki zorlukları aşmak için gereken yenilikleri tetikleyebilir. AWS yöneticileri müşterilerileriyle birlikte çalışarak ve modern bulut teknolojisinden yararlanarak nasıl etki yaratabileceklerini kendi gözleriyle gördüğüklerini söylüyorlar.

Comments


bottom of page